Hỗ Trợ

Bước 1: Tiếp nhận thông tin khách hàng

Bước 2: Xử lý thông tin (Kiểm tra hàng tồn kho, báo giá và thời gian giao hàng)

Bước 3: Gửi báo giá để khách hàng kiểm tra

Bước 4: Xác nhận đơn hàng (thống nhất về giá bán, thời gian và địa điểm giao hàng)

Bước 5: Xác nhận thanh toán (đặt cọc với đơn hàng đặt sản xuất. Xác nhận hình thức và thời gian thanh toán trước khi giao hàng)

Bước 6: Tiến hành giao hàng