Câu Chuyện Về Chúng Tôi
Khi vua Gia Long chọn Huế làm nơi để xây dựng kinh đô cho triều Nguyễn vào năm 1802, nơi đây cũng đã trở thành kinh đô của triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam cho đến năm 1945. Việc xây dựng kinh thành, đền đài, chùa, lăng tẩm và vô số phủ quan lại,.. đã làm cho Huế trở thành cái nôi của nhiều thế hệ các nghệ nhân. Sự ra đời của sản xuất công nghiệp đã cuốn đi các ngành thủ công truyền thống và rất nhiều nghệ nhân đã phải tìm các công việc giản đơn khác để mưu sinh. Lúc xây dựng An An, chúng tôi tâm huyết được khôi phục lại giá trị thương mại có thể làm cho sự phát triển của công ty được bền vững, qua đo tạo ra nhiều công ăn việc làm cho các hậu duệ của những nghệ nhân năm xưa, trả lại giá trị cho những đôi bàn tay kỳ diệu... đọc thêm về chúng tôi